کد تخفیف بانی مد : در بانی مد از بازی تاس و بخت جایزه و کد تخفیف هدیه بگیرید. هر روز فقط یک مرتبه فرصت دریافت هدیه خواهید داشت. از بین 7% آفر بیشتر محصولات و 70 بانی کوین انتخاب نمایید. یا با انداختن تاس مطابق با عددی که نمایش داده می شود می توانید به همان تعداد خانه جدول بخت را امتحان نمایید. همراه با شرکت در قرعه کشی با دعوت کاربران غیر بانی مدی، 100 میلیون شامل 50 جایزه و اعتبار خرید 2 میلیونی از بانی مد جایزه بگیرید.