کد تخفیف خنیاگر : 🎵فرصت ویژه برای علاقه مندان به یادگیری موسیقی🎼🎶 با ثبت این کد تخفیف، آموزش جامع ساز سه‌تار استاد طینوش بهرامی را دریافت نمایید. این کد برای دریافت تخفیف 963.2 هزار تومانی آموزش سه‌تار در آموزشگاه موسیقی آنلاین خنیاگر معتبر است.