کد تخفیف خنیاگر : 🎵فرصت ویژه برای علاقه مندان به یادگیری آواز🎵 با ثبت این کد تخفیف، مجموعه‌ آموزش های آواز ایرانی ۱ و ۲ شامل تمامی دستگاه‌ها و گوشه‌های مهم موسیقی ایرانی را با مهیار شادُروان خریداری نمایید. در این مجموعه از روش تدریس استاد محمدرضا شجریان و استاد محسن کرامتی بهره گرفته شده و محصول نهایی، آموزشی جامع و فراگیر برای علاقمندان به یادگیری آواز ایرانی است. این کد برای دریافت تخفیف 856.2 هزار تومانی آموزش آواز در آموزشگاه موسیقی آنلاین خنیاگر معتبر است.