کد تخفیف اسنپ دکتر : با این کد تخفیف از خدمات مشاوره پزشکی و روانشناسی با 45 هزار تومان تخفیف از اسنپ دکتر استفاده کن. این کد تخفیف برای هر کاربر یکبار قابل استفاده است.