کد تخفیف اسنپ تریپ : کد تخفیف 140 هزار تومانی اولین خرید پرواز خارجی از اسنپ تریپ را دریافت و برای خرید بلیط های پرواز خارجی با 140 هزار تومان تخفیف از طریق لینک خرید وارد شوید.