کد تخفیف اسنپ تریپ : کد تخفیف 120 هزار تومانی خرید پرواز خارجی از اسنپ تریپ را دریافت و برای خرید بلیط های پرواز خارجی با 120 هزار تومان تخفیف با امکان مشاهده طول مسیر، مکان و مدت زمان توقف از طریق لینک خرید وارد شوید. این کد تخفیف تا 30 تیر ماه معتبر می باشد.