کد تخفیف اقامت 24 : با ثبت کد تخفیف موجود از 120 هزار تومان تخفیف برای رزرو هتل از طریق اقامت 24 به ازای حداقل سه شب رزرو بهره مند شوید.