کد تخفیف آسیاتک : جشنواره بسته های ثبت نام اولیه اینترنت آسیاتک همراه با تخفیف.بدون نیاز به وارد کردن کد تخفیف می‌توانید بسته‌های سرویس سه ماهه 1400 گیگ بین الملل وسرویس 6 ماهه 3000 گیگ بین الملل را  خریداری کنید.