کد تخفیف تپسی : اگر از سفیران تاکسی اینترنتی تپسی هستید میتونید با 75 درصد تخفیف خودروی شخصی خود رو دوگانه کنید. با دوگانه کردن ماشین خود تا 80 درصد تو مصرف صرفه جویی کنید.