کد تخفیف الوپیک : ویژه دو درخواست هریک 19 هزار تومان تخفیف برای همه کاربران می باشد.درخواست سرویس وانت الوپیک برای حمل بار و اثاثیه منزل و محل کار.