کد تخفیف آچاره : با ثبت این کد تخفیف از آچاره برای درخواست خدمات لوکس نظافت که تفاوت آن با سرویس عادی نظافت شامل این موارد می باشد؛ استفاده از نیروهای مجرب آچاره، تمیز کردن در سطح عالی و فوق العاده با وسواس و دقت فراوان، استفاده از مواد شوینده بسیار ایمن و متناسب با کفپوش و شیرآلات و .. از طریق لینک خرید وارد شوید.