کد تخفیف بازرگام : برای خرید ارزان تر برنج 5 کیلویی خوشپخت ایرانی تنظیم بازار گامیتو از بازرگام این کد را کپی و 70 هزار تومان تخفیف دریافت نمایید. توجه داشته باشید که این برنج ممکن است در وبسایت بازرگام فقط برای برخی از شهرها موجود باشد.