کد تخفیف بازرگام : با ثبت کد تخفیف 100 هزار تومانی بازرگام برای اولین خرید آنلاین انواع محصولات از همه دسته بندی ها شامل میوه و اقلام تنظیم بازار برای خرید بیشتر از 250 هزار تومان در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و.. از طریق لینک خرید وارد شوید.