کد تخفیف فیدیبو : با وارد کردن این کد تخفیف فیدی پلاس در اپلیکیشن فیدیبو از 70 درصد تخفیف فیدیبو استفاده کن. قابل توجه است که خرید اشتراک فیدی پلاس تنها از طریق اپلیکیشن فیدیبو ممکن است و این کد تخفیف روی خرید اشتراک 1 ماهه فعال نیست.