کد تخفیف ایسمینار : برای دانلود رویداد های برگزار شده و قبلی ایسمینار از تخفیف 50 درصدی استفاده کن. خرید سمینارهای وبنیار درآمد زایی با سئو، روانشناسی، مهاجرت، استارتاپ، دیجیتال مارکتینگ، زبان انگلیسی، مالی و سرمایه گذاری و … با تخفیف 50 درصدی از طریق لینک خرید امکانپذیر است.