کد تخفیف ایسمینار : برای دریافت تخفیف 30 درصدی ایسمینار مخصوص خرید اشتراک ساعتی برای ایجاد و برگزاری وبینار و برای ورود به صفحه خرید اشتراک در وبسایت ایسمینار از طریق لینک خرید وارد شوید.