کد تخفیف سفرتیک : با وارد کردن این کد تخفیف در سایت سفرتیک از 40 هزار تومان تخفیف برای رزرو هتل داخلی استفاده کنید. شرط اعمال این کد تخفیف رزور حداقل 2 شب اقامتگاه می باشد.