کد تخفیف دکتر کرمانی : با اعمال کد تخفیف رژیم سفره خانواده دکتر کرمانی + برنامه ورزشی (فیتامین) + برنامه جامع روانشناسی لاغری – 2 ماهه دکتر کرمانی می‌توانید بسته 3 ماهه رژیم سفره خانواده دکتر کرمانی ، به همراه برنامه ورزشی و برنامه جامع روانشناسی لاغری – 2 ماهه را 313.600 تومان ارزان‌تر تهیه کنید. و با برنامه غذایی، ورزشی به همراه روانشناسی، لاغری آسان را تجربه کنید.