کد تخفیف تیکا : یادگیری آنلاین زبان یک امکان فوق‌العاده است که به افراد در هر شرایطی امکان یادگیری را خواهد داد. آموزش آنلاین زبان با اساتید برجسته در تیکا، کافیه کد زیر رو کپی کنی و 250 هزار تخفیف ویژه رزرو 16 جلسه خصوصی برای ثبت نام های بالای یک میلیون و پانصد دریافت کنی .