کد تخفیف تپسی : با تپسی در کوتاه‌ترین زمان خودرو و پیک درخواست کنید، با سلامت و امنیت کامل به مقصد برسید،با استفاده از کد زیر تا اخر برای اولین سفر 15 هزار تومان تخفیف دریافت کنید .