کد تخفیف اکالا : برای خرید کالاهای اساسی سفره خود با تخفیف ویژه اکالا؛ شامل برنج در کیسه های 1، 5 و 10 کیلویی، روغن سرخ کردنی، تن ماهی، نبات، لوبیا قرمز، قند شکسته بسته بندی شده و… بدون سقف خرید از طریق لینک خرید وارد شوید. این پیشنهاد برای افق کوروش، ابیزینس و امارکت معتبر است.