کد تخفیف دیجی کالا : برای استفاده از کالابرگ الکترونیکی خرید کالاهای سوپر مارکتی از کد دستوری استفاده نمایید. مراحل خرید با کالابرگ شامل ورود به صفحه کالابرگ، انتخاب کالاهای مورد نظر و نهایی کردن بازه های دریافت سفارش، دریافت کد تخصیص اعتباری با اجرای کد دستوری، وارد کردن کد دریافت شده در صفحه پرداخت می باشد. در صورت استفاده حداقل 200 هزار تومان از یارانه 120 هزار تومان اعتبار برای خرید بعدی به شما تعلق می گیرد. برای مشاهده جزئیات از طریق لینک خرید وارد شوید.