کد تخفیف اسنپ مارکت : فروشگاه اینترنتی اسنپ مارکت تصمیم گرفته تخفیف های ویژه ای به مناسبت اول هر ماه از تاریخ یکم هر ماه تا نهم هر ماه (شمسی) به مشتریانش ارائه بده که این تخفیف ها روی قیمت مواد غذایی، بهداشتی، وسایل آشپزخانه و … اعمال می شود و

شرط حداقل مبلغ خرید با کوپن براساس قیمت قبل از تخفیف است.