درباره ی این کد: این روزها که حجم ترافیک کلانشهر ها خیلی زیاد شده با هزینه خیلی کم میتونی از طریق اسنپ درخواست خودرو بدید. ابن کد تخفبف ویژه درخواست سرویس حمل و نقل مسافر در همه شهرها فعال می باشد و برای ۱۰۰۰ نفر اول اعمال می شود.