کد تخفیف اسنپ : کد تخفیف 20 درصدی اسنپ را دریافت و برای بازدید از نمایشگاه فناوری اینوتکس واقع در پارک فناوری پردیس از تاریخ 18 تا 21 اردیبهشت ماه برای در خواست اسنپ از طریق لینک خرید وارد شوید. این کد تا 4 سفر اعتبار دارد و در هر سفر تا سقف 15 هزار تومان کسر می شود.