معرفی شهر کتاب: انواع کتب عمومی، آموزش زبان خارجی، کتب کمک آموزشی و… در شهر کتاب ویژه ی فرهیختگان عزیز. کتاب خوراک ذهن، کتابه. پس بیش از این ذهنتون رو گرسنه نگذارید و با ارسال رایگان از شهر کتاب خرید کنید.