درباره ی این کد: بلک فرایدی به معنی جمعه سیاه به اخرین جمعه از نوامبر و یک روز بعد از جشن شکرگزاری گفته میشود تا فروشگاه ها کالاهای خود را با بیشترین تخفیف ها عرضه کنند.