درباره این کد: این کد تخفیف برای سبدهای خرید کم‌تر از ۵۰ هزار تومان، ۳۰ درصد، برای سبدهای خرید بالای ۵۰ هزار تومان، ۲۰ هزار تومان، برای سبدهای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان، برای سبدهای خرید بالای ۲۰۰ هزار تومان، ۹۰ هزار تومان و برای سبدهای خرید بالای ۳۰۰ هزار تومان، ۱۶۰ هزار تومان تخفیف اعمال می‌شود.