درباره این کد: این کد تخفیف برای سبدهای خرید کم‌تر از 50 هزار تومان، 30 درصد، برای سبدهای خرید بالای 50 هزار تومان، 20 هزار تومان، برای سبدهای خرید بالای 100 هزار تومان، 40 هزار تومان، برای سبدهای خرید بالای 200 هزار تومان، 90 هزار تومان و برای سبدهای خرید بالای 300 هزار تومان، 160 هزار تومان تخفیف اعمال می‌شود.