کد تخفیف اقلیمه : با این کد تخفیف سنگ ماه تولدت رو 120 هزار تومان ارزانتر سفارش دهید. برای سفارش های بالای 500 هزار تومان اعمال می شود. تمام کاربران می توانند از این کد تخفیف استفاده کنند.