کد تخفیف مکتب خونه : در جشنواره زنگ تخفیف مکتب خونه برای خرید دوره‌های پرطرفدار با تخفیف تا 60 درصدی مکتب‌خونه مانند پایتون، اکسل، برنامه نویسی، زبان انگلیسی و استانبولی، شبکه و .. از طریق لینک خرید وارد شوید.