در باره این کد : مجموعه های زیادی هستن که کد تخفیف ارائه میدن اما تنوع در تعداد و شرح کد تخفیف کار هرکسی نیست. چیزی که اکالا تخصصش رو داره.