کد تخفیف اکالا : یک کد تخفیف خوب و اقتصادی با مبلغ بالا که هر مشتری به ان احتیاج دارد تا محصولات سوپرمارکتی را بدون معطلی در صفی یا ترافیک شدید و نبود جای پارک در محدوده محل خرید تمام محصولات خود را انلاین سفارش دهد.