کد تخفیف عطاویچ : تخفیف سفارش عطاچیز عطاویچ بدون محدودیت خرید اول. این کد تخفیف برای سفارش های بیشتر از 150 هزار تومان فعال است. خرید عطا چیز چیکن، عطا چیز میت، عطا چیز ویچ، عطا چیز میکس با این کد تخفیف امکان پذیر می باشد.