کد تخفیف اسنپ فود : با استفاده از این کد تخفیف در اولین سفارش خود از بخش پروتئینی اسنپ فود از 30 هزار تومان تخفیف استفاده کنید. حداقل خرید برای استفاده از این کد تخفیف مبلغ 90 هزار تومان هست.