کد تخفیف اکالا : با ثبت کد تخفیف بدون محدویت سفارش اول ویژه امارکت اکالا برای خرید انواع محصولات خواربار، لبنیات، بهداشتی شخصی، نوشنیدنی ها، تنقلات و.. برای ساکنین تهران و البرز برای سبد خرید حداقل 2 میلیون تومانی از طریق لینک خرید وارد شوید.