کد تخفیف مستر بلیط : با وارد کردن کد تخفیف از30 هزار تومان تخفیف ویژه خرید بلیط هواپیما تا در مستربلیط بهرمند شوید. برای ورود به سایت مستربلیط بر روی “خرید کنید” کلیک نمایید.