کد تخفیف دیجی کالا جت : با این کد غیر اول برای خرید از سوپرمارکت دیجی کالا جت 15000 تومان تخفیف بگیر. این کد تخفیف برای 1000 نفر اول معتبر و برای سفارش غیر اول حداقل 80 هزار تومانی فعاله. خرید مواد غذایی، خوردنی و آشامیدنی، بهداشتی، گوشتی و… رو از دیجی کالا جت با این کد تخفیف انجام بده.