کد تخفیف مالتینا : با این کد تخفیف برای خرید خرید از آمازون، ای‌بی و فروشگاه‌های اینترنتی امارات، ترکیه و چین از 20 درصد تخفیف مالتینا استفاده کنید. همچنین با این کد تخفیف از 20 درصد تخفیف برای کارمزد هم بهره مند می شوید.