کد تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۱۰ هزارتومان فروشگاه آنلاین میوه بازرگام این کوپن تخفیف برای خرید غیر اول بوده و روزانه روی یک نوع میوه اعمال خواهد شد امروز(سیب زرد). برای خرید از سایت بازرگام برروی”خرید کنید” کلیک نمایید.