کد تخفیف بیستک کتاب : اولین فروشگاه تلفنی کتاب “همراه با ارسال رایگان” به درب منزل میباشد و همه پدر و مادرانی که امروز برای فرزندان خود از ما کتاب خرید میکنند شماره 66410000 را که از سال 1379 تا امروز به طور 24 ساعته پاسخگوی مشتریان میباشد را می شناسند.