کد تخفیف تک رزم : با وارد کردن این کد تخفیف 150 هزار تومان تخفیف برای خرید دستکش بوکس TWINS از فروشگاه اینترنتی تک رزم استفاده کنید.