کد تخفیف چندسو : برای خرید صندلی های اپراتوری از چند سو مدل k52 با استفاده از کد زیر 7 درصد تخفیف دریافت کنید .