کد تخفیف اکالا : کد تخفیف 50 هزار تومانی خرید از فروشگاه های سوپر مارکت اکالا را دریافت کنید و برای خرید از سوپر مارکت های محلی برای سفارش بالای 200 هزار تومان از طریق لینک خرید وارد شوید. برای بخش افق کوروش، امارکت، ابیزینس فعال نمی‌باشد.