کد تخفیف طاقچه : طاقچه بی‌نهایت کتابخانه‌ای عمومی در طاقچه است که در آن می‌توانید کتاب‌ها را برای مدت محدودی به ازای پرداخت حق عضویت قرض بگیرید. و شما با استفاده از کد تخفیف زیر میتوانید این اشتراک را با 50 درصد تخفیف تهیه کنید .