کد تخفیف اکالا : کد تخفیف 40 هزار تومانی بدون محدودیت سفارش اول ویژه امارکت اکالا را دریافت نمایید و برای خرید انواع خواروبار، لبنیات و پروتئین، کنسرو، حبوبات و غلات، ادویه جات و.. برای سفارش بالای 400 هزار تومان فعال در شهرهای تهران و کرج مخصوص خرید از امارکت از طریق لینک خرید وارد شوید.