کد تخفیف سفرتیک : این کد تخفیف رو وارد کن و برای خرید بلیط پرواز داخلی از سفرتیک از تخفیف 35 هزار تومانی استفاده کن. این کد تخفیف برای هر شخص فقط یکبار قابل استفاده هست.