کد تخفیف طاقچه : با وارد کردن این کد تخفیف هنگام خرید اشتراک طاقچه از 30 درصد تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف روی تمامی اشتراک ها فعال می باشد و از لینک زیر قابل استفاده است.