کد تخفیف نماوا : با پیش بینی بازی های جام ملت های آسیا از نماوا جایزه دریافت کنید. جوایز مسابقه به ترتیب 200، 100 و 70 میلیون تومان برای نفرات اول تا سوم، دو دستگاه PS5 به قید قرعه برای حدس قهرمان جام و آقای گل و 100 کد تخفیف اشتراک یکساله نماوا برای صد نفر اول می باشند. برای شرکت در مسابقه پیش بینی جام ملت های آسیا از طریق لینک خرید وارد شوید.