کد تخفیف اتاقک : با استفاده از این کد تخفیف می توانید در هنگام رزرو ویلا و کلبه از اتاقک ، از 20 درصدد تخفیف تا سقف 300 هزار تومان بهره مند شوید .لازم به ذکر است که حداقل مبلغ رزرو برای استفاده از این کد ، 4 میلیون تومان می باشد . این کد برای تمامی اقامتگاه های سایت اتاقک از جمله انی ، پرایم ، شبانه ، لحظه اخری و اقامتگاه های ترکیه قابلبات استفاده است .