کد تخفیف مالتینا : با وارد کردن این کد تخفیف در اپلیکیشن مالتینا از 20 درصد تخفیف برای هزینه حمل خرید از آمازون استفاده کنید. این تخفیف تا سقف 500 هزار تومان قابل استفاده هست.